Věci zvláštní hodnoty

  • věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze sklad, kerammiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla,
  • věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
  • starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně chrakter unikátu,
  • sbírky.