Nadpojištění, přepojištění

Nesmí nastat - jednalo by se o stav, kdy pojistná částka, dohodnutá v pojistné smlouvě je větší, než pojistná hodnota pojištěného předmětu