Pojistná náhrada

Peněžní vyjádření škody resp. újmy z pojistné události, které uhradila pojišťovna dle pojistné smlouvy. Výška se určuje dle likvidačních zásad pro jednotlivé druhy pojistných produktů a dle platných právních a celních přepisů.