Povinné ručení Uniqa

Produktová nabídka - povinné ručení Uniqa

Limity krytí Škody na majetku Škody na zdraví Asistenční služby (zdarma) Havarijní pojištění - odcizení a živel (zdarma) Spoluúčast - havarijní pojištění
Ekonom* 35 mil. Kč 35 mil. Kč ANO NE NE
Základní 35 mil. Kč 35 mil. Kč ANO NE NE
Optimální 50 mil. Kč 60 mil. Kč ANO NE NE
Maximální 100 mil. Kč 100 mil. Kč ANO NE NE
POV MAX základní 35 mil. Kč 35 mil. Kč ANO ANO 20%
POV MAX optimální 50 mil. Kč 60 mil. Kč ANO ANO 10%
POV MAX maximální 100 mil. Kč 100 mil. Kč ANO ANO 0%

*] Produkt EKONOM se sjednává se spoluúčastí 10 000 Kč při nehodě v zahraničí.

AKCE do 31.12.2009 získáte rozšířenou asisteční službu zdarma!

Produkt POV MAX obsahuje zdarma havarijní pojištění pro případ odcizení vozidla nebo poškození živlem definovaného ve všeobecných podmínkách. Produkt lze sjednat pro vozidla starší 2002 a pojistné částky jsou v závislosti na objemu vozidla následující: pro vozidla do 1000 ccm je auto pojištěno na 50 000Kč, do 1350 ccm na 80 000 Kč, do 1850 ccm na 120 000 Kč, do 2500 ccm na 160 000 Kč a nad 2500 ccm je to částka 200 000 Kč.

Asistenční služby Uniqa

Rozsah asistenčních služeb Základní (zdarma) Rozšířená (450 Kč)
Havárie v ČR oprava na místě nebo odtah do opravny 1 700 Kč 5 000 Kč
úschova nepojízdného vozidla NE 5 000 Kč
hotel při opravě delší než 8 hodin 1 x 1 000 Kč 1 x 2 500Kč
nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla max. 24 hodin max. 5 dnů
nebo úhrada vlakem II. třídy ANO ANO
honorář na tlumočníka při soudním řízení NE 750 EUR
telefonické informace, rady v nouzi, tlumočení ANO ANO
Porucha v ČR honorář na tlumočníka při soudním řízení NE 750 EUR
telefonické informace, rady v nouzi, tlumočení ANO ANO
Havárie v zahraničí oprava na místě nebo odtah do opravny 75 EUR 300 EUR
úschova nepojízdného vozidla NE 300 EUR
hotel při opravě delší než 8 hodin 1 x 75 EUR 2 x 200 EUR
nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla max. 24 hodin max. 5 dnů
nebo úhrada vlakem II. třídy ANO ANO
nebo letenky turistická třída ANO ANO
honorář na tlumočníka při soudním řízení NE 750 EUR
telefonické informace, rady v nouzi, tlumočení ANO ANO
telefonické tlumočení, pomoc s úřady ANO ANO
návštěva rodinného příslušníka - ubytování NE 7 x 50 EUR
návštěva rodinného příslušníka - letenka NE 1 x turistická
kauce - uvěznění následkem nehody NE 7 500 EUR
advokát - soud po nehodě NE 2 500 EUR
vyplacení zálohy odpovědnosti za škodu 1 000 EUR 2 500 EUR
regresní vymáhání škody ANO ANO
repatriace vozidla (při opravě nad 7 dní) - i při poruše NE NE
sešrotování - i při poruše NE 150 EUR
poskytnutí půjčky na opravu - i při poruše NE 1 500 EUR
Porucha v zahraničí otevření dveří při ztrátě klíčů NE 175 EUR
hotel při opravě delší než 8 hodin NE 2 x 200 EUR
nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla NE max. 5 dnů hodin
nebo úhrada vlakem II. třídy NE ANO
nebo letenky turistická třída NE ANO
oprava na místě nebo odtah do opravny NE 300 EUR
telefonické tlumočení, pomoc s úřady ANO ANO

Splátky

Uniqa umožňuje splátky s navýšením. Možné roční, pololetní (+3%), čtvrtletní (+6%) splátky.

Možnosti připojištění

K povinnému ručení si u Uniqa dále můžete sjednat připojištění sedadel a připojištění právní ochrany.

Připojištění sedadel se sjednává pro případ škody na zdraví, které vzniknou osobám cestujícím ve vozidle v důsledku úrazu při nehodě vozidla.

Připojištění zavazadel sjednává Uniqa pro případ škody na zavazadlech vzniklé v důsledku dopravní nehody, vandalismu, živelní události, pádu předmětu na vůz nebo odcizení.

Připojištění nadstandardních asistenčních služeb za 450 Kč.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny

Informace o povinném ručení Uniqa

Uniqa pojišťovna uplatňuje ve své cenové politice segmentační kritéria dle bydliště a věku motoristy. Nižší sazby mají starší klienti z menších měst, další zvýhodnění pak mají lékaři a držitelé ZTP průkazu.


Kudy dál?