Wüstenrot pojišťovna

Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v roce 1993. Pro nabídku uceleného finančního souboru přišlo v roce 1999 životní pojištění a začátkem roku 2003 nabídl Wüstenrot další možnost financování bydlení formou hypotéky.

V roce 2006 bylo portfolio poskytovaných služeb rozšířeno o neživotní pojištění, zaměřené především na pojistnou ochranu rodiny a bydlení a pojištění motorových vozidel.

Dnes je Wüstenrot finanční skupinou, kterou tvoří čtyři společnosti. Díky jejich úzké spolupráci a společné obchodní síti finančních poradců má klient Wüstenrotu svého osobního finančního poradce, a tím všechny potřebné služby snadno dostupné pod jednou střechou.

Wüstenrot finanční skupinu tvoří tyto čtyři společnosti:

  • Wüstenrot pojišťovna a.s.
  • Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.
  • Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.
  • Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot pojišťovna a.s.

Pavel Vaněk, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Anna Petiková, člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Lars Kohler, člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Povinné ručení Wüstenrot

Wüstenrot připravil pro své klienty dva druhy povinného ručení. A to základní limit s pojistným krytím 35/35 mil. Kč a druhý typ povinného ručení s vyšším limitem pojistného krytí 70/70 mil. Kč.

  • Povinné ručení se základním limitem - škody na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 35 mil. Kč na každého zraněného/usmrceného, pro škody na majetku (věcné škody) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 35 mil. Kč
  • Povinné ručení s limitem zvýšeným - škody na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 75 mil. Kč na každého zraněného/usmrceného, pro škody na majetku (věcné škody) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 75 mil. Kč