AIG EUROPE v České republice mění svůj název na CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku

Chartis pojišťovna

AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku změnila své jméno na CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku. Nový název Chartis postupně od července 2009 přebírají všechny neživotní pojišťovny podnikající v rámci skupiny Amercian International Group (AIG). Chartis působí v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A, společnosti registrované ve Francii, dříve AIG EUROPE S.A.

Uskutečňované změny mají urychlit integraci všech neživotních pojišťoven po celém světě a dále posílit jejich uspořádání, aby bylo dosaženo provozní nezávislosti části neživotního pojištění skupiny AIG. „Jsem nadšený, že začínáme novou kapitolu v historii naší společnosti. Chartis pečuje o více než 40 milionů klientů ve 160 zemích a jurisdikcích. Vysoká kvalita našich služeb je podpořena nejrozsáhlejší nabídkou produktů, excelentní finanční silou a důkladnou likvidací pojistných událostí. Nadále chceme jako světový leader v oblasti neživotního pojištění stavět na naší dlouholeté tradici, týmu špičkových odborníků a individuálním přístupu k zákazníkovi,“ uvedl Paride Della Rosa, generální ředitel CHARTIS EUROPE S.A., pobočky pro Českou republiku.

Naše nové jméno Chartis je odvozeno od řeckého překladu slova mapa. Podtrhává devadesátiletou historii světového průkopníka v oblasti pojišťovnictví, který je schopný poskytovat klientům řešení podle jejich potřeb. Název společnosti má také vyjadřovat skutečnost, že zaměstnanci společnosti dokážou inovativně řešit problémy a mají globální nadhled podpořený důkladnou znalostí regionů, ve kterých působí. Pro klienty to znamená možnost vybrat si pojistné produkty, které jsou těmi nejlepšími v oboru a jsou ušité na míru podle jejich konkrétních požadavků, což jim umožní efektivně řídit rizika.

Klienti a obchodní partneři pojišťovny nepocítí v souvislosti s přechodem na nový název společnosti téměř žádné změny. Všechny stávající pojistné smlouvy zůstávají platné až do data uplynutí platnosti. Nemění se IČ, sídlo, bankovní spojení ani zaměstnanci pojišťovny. „Splnili jsme všechny legislativní podmínky pro zápis nového názvu do obchodního rejstříku. Nové pojistné smlouvy, dodatky k pojistným smlouvám, certifikáty a jiné dokumenty budeme již vydávat pod obchodním názvem Chartis,“ dodal Paride Della Rosa.