Doporučení pojišťovny Uniqa: Jak správně postupovat při škodě způsobené velkou vodou

18.5.2010
Uniqa

Blíží-li se velká voda, sledujte sdělovací prostředky a snažte se provést co nejvíce preventivních opatření k ochraně zdraví i materiálních hodnot. Přitom vždy dbejte na bezpečnost!
Důležité osobní dokumenty (rovněž pojistné smlouvy), doklady a cennosti uložte na bezpečném místě, kam se voda nedostane. Rovněž tak doklady o pořízení větších zařizovacích předmětů, elektroniky apod.

  • I během povodně nebo záplavy se snažte minimalizovat vznik nebo šíření škody, ale pouze je-li to v dané situaci bezpečné. Například zakryjte poškozenou střechu, chraňte otvory do domu pytli s pískem, odneste co nejvíce věcí do vyšších pater objektu.
  • Po povodni pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody.
  • Jakmile voda opadne, zajistěte co nejrychleji odčerpání vody a odstranění bahna a trosek z objektu a jeho okolí. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy.
  • Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora. Dovolí-li to hygienické podmínky, nic nevyhazujte. V opačném případě se snažte alespoň pořídit podrobnou fotodokumentaci zkázy.
  • Jakmile to bude možné, kontaktujte UNIQA pojišťovnu na bezplatné lince 800 120 020. Pro telefonát si připravte následující podklady: číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa apod.), kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody. Stručně popište rozsah a charakter vzniklé škody.
  • Snažte se pořídit soupis poškozených a zničených věcí a připravit si jejich fotodokumentaci a pořizovací doklady.
  • Vyplňte škodní hlášení a doložte potřebné dokumenty. Vyžaduje-i to situace a pomůže-li to rychlejší obnově, požádejte ihned UNIQA pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Tu můžete obdržet dříve, než celé pojistné plnění po skončení likvidace škody.
  • Dbejte pokynů, které dostanete od likvidátora při prohlídce škody a při telefonickém kontaktu s pojišťovnou.