Jak postupovat v případě povodně

5.6.2013
Česká pojišťovna

Ohlaste vzniklou škodu na telefonu 841 114 114. Adresa pro zasílání dokumentů je Česká pojišťovna, P.O.BOX 305, 601 00, Brno

Dokumentujte všechny vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky před prohlídkou mobilním technikem - fotoaparátem, kamerou

Pořiďte si seznam poškozených věcí - formulář naleznete na webu ČP

Očekávejte příjezd technika - v nejkratším možném termínu

Požádejte si o vylacení zálohy za poškozené věci