Komerční pojišťovna nemění sazby pojištění domácnosti a odpovědnsoti

Zatímco od 29. března 2024 přistupuje Komerční pojišťovna k navýšení sazeb pojištění nemovitosti o 10%, tak sazby pojištění domácnosti a odpovědnosti se nemění.