Komerční pojišťovna mění sazby pojištění nemovitosti

Od 29. března 2024 dochází ke změně sazeb pojištění nemovitosti. Sazby se navyšují o 10 %.

Nové cenové podmínky budou účinné pro nabídky pojistných smluv:

  • sjednaných od 29. 3. 2024 a zároveň
  • s počátkem pojištění od 16. 6. 2024 a později.
  • nabídky smluv sjednané v termínu 1. 4. 2024 do 14. 6. 2024 s počátkem pojištění do 15. 6. 2024 (včetně) mají stávající sazby. Cena se nenavyšuje.

Změny pojistných smluv

  • Všechny změny smluv s účinností dne 16. 6. 2024 a později, budou kalkulovány s novými vyššími sazbami.
  • V případě změny se nové sazby pojistného uplatní pouze u rizika, které je aktualizováno.
  • U rizik, kde nedochází ke změně sazby jsou platné původní cenové podmínky, a to až do výročního dne.