Profesní odpovědnost znalců, znaleckých kanceláří a ústavů

Srovnání cen pojištění profesní odpovědnost znalců, znaleckých kanceláří a ústavů

Máme pro Vás nový produkt - Pojištění profesní odpovědnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů , který reaguje na legislativní požadavky Ministerstva spravedlnosti. Dle Zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb., který je platný od 9. 10. 2019 a účinný od 1. 1. 2021, budou osoby vykonávající znaleckou činnosti, povinní sjednat pojištění profesní odpovědnost dle rozsahu stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.