ČSOB - rodinný bonus Rodinka

povinné ručení od ČSOB

ČSOB pojišťovna vyhlašuje na období od 18.5.2009 do 31.12.2009 akční bonus z povinného ručení Rodinka.

Bonus je ve formě slevy a dosahuje až do výše 45% ročního pojistného. Výše slevy je vždy rozdíl mezi výší bonusu rodinného příslušníka v ČSOB a výší bonusu, kterou si přináší klient do ČSOB. Sleva každý rok o 5% klesá s tím, jak roste bonus za jízdu bez nehod.

Slevu získáte, pokud někdo z rodiny má smlouvy s bonusem u ČSOB a je k Vám v postavení: manželka/ manžel, sestra/ bratr, dcera/ syn, matka/ otec, babička/ dědeček, vnučka/ vnuk, družka/ druh, registrovaný(á) partner(ka), a to bez ohledu na adresu bydliště. Nejsou schváleny další kombinace vzdálenějších příbuzenských vztahů jako např. neteř/ synovec, teta/ strýc, sestřenice bratranec apod.