Povinné ručení ČSOB

Produktová nabídka - povinné ručení ČSOB

Spolehlivé povinné ručení od ČSOB pojišťovny nabízí limit pojištění až 200 mil. Kč pro újmu na zdraví a 200 mil. Kč pro újmu na majetku, tedy jedno z největších krytí v ČR. Navíc klientům ČSOB je automaticky započítána sleva 20%!

Standard Dominant Premiant
Újma na zdraví 35 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na majetku 44 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Úraz řidiče 100 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč
Pojištění osobních věcí 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Asistence
Škoda na vlastním vozidle 10 000 Kč
Náhradní vozidlo 10 000 Kč

  Porovnejte přehledně nabídky pojištění

Asistenční služby povinného ručení ČSOB pojišťovny

Rozsah asistenčních služeb Základ Nadstandard Bez limitu
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v ČR 2 000 Kč 5 000 Kč bez limitu
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v zahraničí 150 EUR 300 EUR bez limitu

Pokud je oprava delší než 8 hodin, pojišťovna poskytuje řešení pokračování v cestě. V případě bezlimitní asistence je při neopravitelném vozidlu (7 dní) zajištěna repatriace vozidla do ČR. Kompletní tabulku služeb asisteční služby od ČSOB si můžete stáhnout zde.

Možnosti připojištění

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel je nabízeno s limity plnění od 5000 do 50 000 Kč, uplatňuje se spoluúčast 10% a pojištění se nevztahuje na panaromatické střechy vozidel.

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 50% během prvních 3 měsících, pak je bez spoluúčasti. Pokud je součastí i havarijní pojištění nebo je pořízena fotodokumentace, je připojištění bez spoluúčasti od počátku pojištění.

Pojištění cestovních zavazadel a přepracovaných věcí

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění vlivem střetu, pádu, nárazu, živelnou událostí, povodní či záplavou nebo zásahem cizí osoby. V případě odcizení zavazadel je nutné škodu nahlásit policii.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Pojištění se vztahuje pro případ trvalých následků úrazu (základní limit 200 000 Kč), pro případ úmrtí (základní limit 200 000 Kč) a denního odškodného za dobu léčení (základní limit 200 000 Kč). Při dopravní nehodě je nutné volat policii. Pojištění se nevztahuje na úrazy při nastupování a vystupování pojištěného z vozidla.

Živelné pojištění vozidla

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč s limity 50 000 Kč nebo 100 000 Kč. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem jakýchkoli věcí, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, lavinou, povodní, záplavou.

Střet se zvěří a pojištění poškození vozidla zvířetem.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč s limitem 50 000 Kč nebo 100 000 Kč při střetu/poškození s jakýmkoliv zvířetem. Pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé na zeměpisném území Evropy a na území celého Turecka

Rozšířená asistence

Úrazové připojištění řidiče s doživotní rentou.

Pokud jste za volantem více než doma, tak zbystřete. Připojištění je možné sjednat pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků úrazu při řízení vozidla a následné dopravní nehodě. Zanechá-li úraz trvalé následky nad 50% dle oceňovacích tabulek B (např. ztráta končetiny) poskytne pojišťovna trvalý měsíční důchod - rentu.

Věk řidiče Basic Standard VIP
18 - 25 let 7000 Kč 14 000 Kč 21 000 Kč
26 - 39 let 11 000 Kč 22 000 Kč 33 000 Kč
40 - 49 let 12 500 Kč 25 000 Kč 37 500 Kč
50 - 59 let 15 000 Kč 30 000 Kč 45 000 Kč
60 let a více 17 500 Kč 35 000 Kč 52 500 Kč

Splátky

Možné roční, pololetní, čtvrtletní. Nejvýhodnější je povinné ručení s roční platbou.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.


Kudy dál?