Daňové úlevy na penzijním připojištění

Při spoření na penzi můžete uplatnit nárok na daňový odpočet.

Daňový odpočet nelze uplatnit z příspěvku 3. osoby a zaměstnavatele a od 1.1.2006 v případě předčasného ukončení smlouvy (odbytné) podle zákona o dani z příjmu musí účastník, pokud uplatňoval daňové odpočty, sám provést zpětné dodanění.

Pravidla pro výši daňové úlevy

Každý účastník III. pilíře si může základ daně z příjmů fyzických osob snížit maximálně o 12 000 Kč za uplynulý kalendářní rok. Měsíční příspěvek pak tedy musí přesahovat částku 1000 Kč. Na maximální odpočet ve výši 12 000 Kč od základu daně dosáhne ten účastník, který uhradí na svůj účet penzijního připojištění/doplňkového penzijního spoření částku 24 000 Kč ročně.

Z výše uvedeného vyplývá, že optimální výše měsíčního příspěvku činí 2000 Kč. Tímto lze dosáhnout maximálního daňového efektu v rámci penzijního připojištění/doplňkového penzijního spoření.

Faktická úspora účastníka při plném daňovém odpočtu 12 tisíc /rok číní 1800,- Kč (15% z 12 000,- Kč, na které je uplatňován daňový odpočet).

Výše daňové úlevy v závislosti na výši měsíčního příspěvku

Státní daňové benefity

Příspěvek účastníka Státní příspěvek Roční sleva na dani z příjmu v Kč Celkové roční zvýhodnění ze strany státu v Kč
100 Kč - - -
200 Kč - - -
300 Kč 90 Kč - 1 080 Kč
400 Kč 110 Kč - 1 320 Kč
500 Kč 130 Kč - 1 560 Kč
600 Kč 150 Kč - 1 800 Kč
700 Kč 170 Kč - 2 040 Kč
800 Kč 190 Kč - 2 280 Kč
900 Kč 210 Kč - 2 520 Kč
1 000 Kč 230 Kč - 2 760 Kč
1 100 Kč 230 Kč 180 Kč 2 940 Kč
1 200 Kč 230 Kč 360 Kč 3 120 Kč
1 300 Kč 230 Kč 540 Kč 3 300 Kč
1 400 Kč 230 Kč 720 Kč 3 480 Kč
1 500 Kč 230 Kč 900 Kč 3 660 Kč
1 600 Kč 230 Kč 1 080 Kč 3 480 Kč
1 700 Kč 230 Kč 1 260 Kč 4 020 Kč
1 800 Kč 230 Kč 1 440 Kč 4 200 Kč
1 900 Kč 230 Kč 1 620 Kč 4 380 Kč
2 000 Kč 230 Kč 1 800 Kč 4 560 Kč

Možnosti dosažení maximální daňové úspory

varianta A

  • pravidelný měsíční příspěvek ve výši 2 000 Kč
  • spoření od ledna do prosince
  • celkem odspořeno za kalendářní rok 24 000 Kč

Maximální snížení daňového základu dosáhne účastník odspořením celého kalendářního roku (leden – prosinec) a měsíčním příspěvkem ve výši 2 000 Kč.

varianta B

  • Měsíční příspěvek nižší než 2 000 Kč
  • Počátek smlouvy v průběhu roku

V případě, že si chce daňový základ snížit účastník, jehož měsíční příspěvek je nižší než 2 000 Kč nebo jeho smlouva je v platnosti např. od června, musí uhradit rozdíl do 24 000 Kč/rok mimořádným vkladem tak, aby byl na účet penzijní společnosti připsán nejpozději do 31.12.

Poté vznikne účastníkovi nárok na možnost maximálního daňového odpočtu v rámci PP/DPS pro daný rok.

Na daňový odpočet mají nárok také účastníci, kteří mají předplacené příspěvky na PP/DPS formou jednorázových vkladů na delší časové období již v letech předešlých, ale pouze za předpokladu, že zaúčtované měsíční příspěvky jsou v souladu se smlouvou o PP/DPS.

Potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění/doplňkového penzijního spoření mohou penzijní společnosti vystavit pro účely daňového přiznání pouze na základě řádně zaplacených a zaúčtovaných příspěvků, jejichž výše je v souladu se smlouvou o penzijním připojištění/doplňkovém penzijním spoření. Proto je nutné, aby účastník včas doručil písemnou žádost o změně výše příspěvku své penzijní společnosti. Pokud účastník pouze jednorázově vloží určitý obnos bez provedené písemné změny, pak není možné danou platbu zohlednit při vystavení výše zmiňovaného potvrzení. Příspěvky pro účely daňového odpočtu musí být na účet penzijní společnosti připsány do 31. 12. roku, za který uplatňuje nárok na daňový odpočet.

Daňový odpočet příspěvků na PP/DPS lze uplatnit buď vlastním daňovým přiznáním nebo prostřednictvím zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh na daň. Nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně prokazuje fyzická osoba jako poplatník plátci daně smlouvou o PP/DPS a potvrzením penzijní společnosti o zaplaceném pojistném za uplynulé zdaňovací období.