Havarijní pojištění ČPP

Produktová nabídka havarijního pojištění ČPP - Česká podnikatelská pojišťovna

Přehled produktů IDEÁLHAV Varianta 1 Varianta 2
Havárie obsahuje zdarma -
Odcizení obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Živelné škody obsahuje zdarma obsahuje zdarma
vandalismus obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Střet se zvěří obsahuje zdarma -


Porovnat nabídky pojišťoven

Rozsah havarijního pojištění České podnikatelské pojišťovny

Volba ze dvou variant, ALLRISK nebo bez rizika vlastní havárie. Je-li pojišťovaným vozidlem motocykl, motorová tříkolka nebo motorová čtyřkolka není možné zvolit rozsah pojištění Živel, odcizení, vandalismus.

Územní platnost

Havarijní pojištění s územní platností : geografické území Evropy a Turecka s výjimkou Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Ruské federace.

Spoluúčast na škodě

U havarijního pojištění ČPP u motocyklů, motorových tříkolek a motorových čtyřkolek je možné volit pouze varianty spoluúčasti 10 % nebo 15 %.

Spoluúčast Minimálně
varianta 1 3% 3 000 Kč
varianta 2 5% 5 000 Kč
varianta 3 10% 10 000 Kč
varianta 4 15% 15 000 Kč

Zabezpečení vozidel - Sleva za zabezpečení vozidla se poskytuje v případě, že ve vozidle je instalováno

  • mechanické zabezpečení - systém blokující řazení převodů pevně spojený s vozidlem (CONSTRUCT, MUL-T-LOCK, MEDVĚD BLOK, TECNOBLOCK apod.);
  • zařízení pro aktivní lokalizaci odcizeného vozidla, napojené na centrální vyhledávací systém s přesností zaměření až na vozidlo (LO-JACK, NEX-NET, SHERLOG, SkyGUARD nebo jiný principiálně podobný systém).

Bonusy

Pokud jezdíte bez nehod, získáte každý rok bonus (slevu) z pojistného, který může dosáhnout až 50 %. Bonus přebíráme i od jiných pojišťoven.

Převod bonusu z povinného ručení. Je nutné provést ověření pojistného a škodního průběhu v databázi ČKP. Jedná se o možnost uplatnění bonusu HAV na základě ověřeného pojistného a škodního průběhu POV v databázi ČKP.

Extrabenefit Profi HAV.Na základě sjednání Extrabenefitu PROFI HAV je pojistníkovi přiznána rozhodná doba o 36 měsíců vyšší oproti rozhodné době za bezeškodní průběh. Maximálně takto získaná výše bonusu je 50 %. Dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta. Extrabenefit PROFI HAV je určen pro individuální smlouvy sjednané na dobu neurčitou (nikoli sezónní a krátkodobé) s pojistným obdobím 6 nebo 12 měsíců.

Volitelná připojištění

Úrazové připojištění.

  • pro případ smrti způsobené úrazem 100 000 Kč
  • pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000 Kč
  • denní odškodné za doby nezbytného léčení úrazu 100 Kč
  • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100 Kč

Připojištění skel na vozidle .

Předmětem pojištění jsou čelní a všechna výhledová skla vozidla, u autobusů a trolejbusů pouze čelní sklo. Předmětem pojištění nejsou skla motocyklů, motorových tříkolek, motorových čtyřkolek, přívěsů, návěsů, otevíratelných střešních oken. Předmět pojištění je pojištěn na pojistná nebezpečí havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus.

  • výběr libovolného limitu od 2 000 do 20 000 Kč za cenu 15% ze zvoleného limitu krytí. Pojištění skel s limitem 10 000 Kč stojí např. 1500 Kč ročně
  • Další limity pro pojištění skel vozidla za 3450 Kč (limit 25 000 Kč), 4140 Kč (limit 30 000 Kč) ,5250 Kč (limit 40 000 Kč), 16560 Kč (limit 120 000 Kč). Bez spoluúčasti po uplynutí 6 měsíců, předtím 30%. Bez spoluúčasti u nových vozidel nebo při současném sjednání havarijního pojištění.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojištění je sjednáno pro případ nákladů vynaložených na zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy poškozeného vozidla v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu nebo v případě odcizení vozidla do doby vrácení nalezeného vozidla, maximálně však na dobu sjednanou v pojistné smlouvě. Pojištění je sjednáváno bez spoluúčasti.