Havarijní pojištění ČPP

Produktová nabídka - havarijní pojištění ČPP

Havarijní pojištění od České podnikatelské pojišťovny ČPP nabízí 2 varianty krytí rizik, uplatníte na něj bonusy z povinného ručení.

ODCIZENÍ, ŽIVEL, VANDALISMUS ALLRISK
Havárie
Střet se zvěří
Vandalismus
Odcizení
Živel
Asistenční služby

Je-li pojišťovaným vozidlem motocykl, motorová tříkolka nebo motorová čtyřkolka není možné zvolit rozsah pojištění Živel, odcizení, vandalismus. Pouze ALLRISK.

Asistenční služby havarijního pojištění České podnikatelské pojišťovny ČPP

Limity sčítají při uzavření povinného ručení, havarijního pojištění či nadstandardní asistence.

Rozsah asistenčních služeb Ideálhav - základ Asistence Plus
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v ČR 2 500 Kč 6 000 Kč
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v zahraničí 5 000 Kč 22 000 Kč

Kompletní tabulku služeb asisteční služby od ČPP si můžete stáhnout zde.

Územní platnost

Havarijní pojištění s územní platností : geografické území Evropy a Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

Volitelná spoluúčast

  • 3 %, minimálně však 3 000 Kč
  • 5 %, minimálně však 5 000 Kč
  • 10 %, minimálně však 10 000 Kč
  • 15 %, minimálně však 15 000 Kč

Zabezpečení vozidel - Sleva za zabezpečení vozidla se poskytuje v případě, že ve vozidle je instalováno

  • zařízení pro aktivní lokalizaci odcizeného vozidla, napojené na centrální vyhledávací systém s přesností zaměření až na vozidlo (LO-JACK, NEX-NET, SHERLOG, SkyGUARD nebo jiný principiálně podobný systém).

Volitelná připojištění

Úrazové připojištění

Máte možnost sjednat tři varianty úrazového pojištění:

  • Úrazové pojištění řidiče
  • Úrazové pojištění osob sedících na předních sedadlech (řidiče + spolujezdce)
  • Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Základní limit je 100 000 Kč pro případ smrti způsobené úrazem, 150 000 Kč pro případ trvalých následků a 100 Kč denního odškodného pro případ nezbytného léčení a pobytu v nemocnici. Limit lze navýšit až na 4-ti násobek.

Připojištění skel na vozidle

Předmětem pojištění jsou čelní a všechna výhledová skla vozidla, u autobusů a trolejbusů pouze čelní sklo. Předmětem pojištění nejsou skla motocyklů, motorových tříkolek, motorových čtyřkolek, přívěsů, návěsů, otevíratelných střešních oken. Předmět pojištění je pojištěn na pojistná nebezpečí havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3,5 t a to v případě odcizení vozidla nebo vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody a po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo vandalismu. Nabízeno ve dvou variantách bez a v případě poruchy.

GAP

Pojištění GAP kryje po dobu čtyř let rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla (=pojistnou částkou) v době sjednání pojistné smlouvy a obvyklou cenou vozidla v době vzniku pojistné události. Lze sjednat pro nová vozidla do 1 roku stáří, pojištění je platné 4 roky a maximální částka je 2 500 000 Kč. Sjednat lze pro zánovní vozidla do 3 roku stáří, pojištění je platné 4 roky a maximální částka je 2 500 000 Kč. Sjednání je možné nejpozději do 3 měsíců od nákupu vozidla.

Pojištění zavazadel ve vozidle

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle nebo umístěná v uzamčeném střešním boxu či pod sedadlem nebo přídavném boxu. U motocyklů s limitem 10 000 Kč, u ostatních vozidel až 30 000 Kč.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.

Převod bonusu z povinného ručení. Je nutné provést ověření pojistného a škodního průběhu v databázi ČKP. Jedná se o možnost uplatnění bonusu havarijního pojištění na základě ověřeného pojistného a škodního průběhu povinného ručení v databázi ČKP.