ČPP má na kontě již přes 900 000 pojištěných vozidel

Povinné ručení Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) překonala hranici 900 000 pojištěných vozidel s povinným ručením. Počet vozidel pojištěných u ČPP stále výrazně roste, a to i přes současnou stagnaci trhu v této oblasti pojištění.

„Nárůsty prodeje nepochybně ovlivnila inovace produktu povinného ručení v rámci nové univerzální řady Autopojištění Combi Plus. Produkt s řadou zajímavých benefitů má mnoho příznivců i mezi externími zprostředkovateli tohoto pojištění, což nás velmi těší,“ říká Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny. Zájem klientů o tento produkt přispěl k rekordnímu navýšení počtu pojištěných vozidel v tomto segmentu již v loňském roce (+162 tisíc). Progresivní trend pak pokračoval i v roce 2009.

Kmen povinného ručení registroval na konci července 902 000 vozidel. „V období od ledna do července jsme navýšili počet pojištěných vozidel o více než 70 tisíc. S výrazným odstupem od ostatních konkurentů jsme tak již druhým rokem v této oblasti nejdynamičtější pojišťovnou,“ podtrhl Miloš Velíšek. ČPP je třetím největším poskytovatelem tohoto typu pojištění v ČR.

Autopojištění Combi Plus umožňuje komfort sjednání povinného ručení, havarijního pojištění, včetně doplňkových připojištění na jediné smlouvě. Zprostředkovatelé navíc velmi oceňují speciální SW on-line program pro sjednávání pojištění, který zaručuje bezpečnost uložených dat, minimalizuje chybovost a urychluje komunikaci. Podíl tohoto programu na celkové produkci dosáhl 75%.

Při tvorbě sazeb ČPP vychází z tzv. segmentačních kritérií. Pojišťovna tím mnohem spravedlivěji oceňuje rizika a přihlíží ke skupinám, které vykazují statisticky příznivější škodní procenta či frekvence. Výši sazeb spoluurčuje kromě objemu válců motoru nebo hmotnosti vozidla, také region, ze kterého pojistník pochází, stáří vozidla a věk pojistníka. Klientům s osobními automobily navíc nabízí osm tarifních skupin podle objemu válců oproti standardním pěti. Specifickým nástrojem Extrabonus Profi nabízí ČPP unikátní systém dopředné slevy až do výše 15%.

ČPP je však úspěšná nejen v segmentu pojištění vozidel, významné nárůsty produkce vykazuje pojišťovna i v ostatních odvětvích. ČPP oznámila, že v 1. pololetí 2009 předepsala pojistné v celkovém objemu více než 3 324 mil. Kč. S meziročním nárůstem o 20,2 % se ČPP stala jednou z nejdynamičtěji rostoucích českých pojišťoven. Díky skvělým výsledkům se ČPP posunula směrem nahoru také v rámci žebříčku pojišťoven a v celkovém hodnocení nyní zaujímá 6. místo na trhu.