ČPP pomáhá řešit nepojištěná vozidla od 1. 1. 2009

Povinné ručení Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) nabízí vlastníkům nepojištěných vozidel krátkodobé povinné ručení na dobu jednoho, dvou nebo tří měsíců za pojistné ve výši 95 korun měsíčně.

Nové sankce platné podle zákona č.168/1999 Sb. pro nepojištěná vozidla představují pro řadu řidičů od 1. 1. 2009 závažný problém. Vyhnout se těmto sankcím znamená vyřadit neprovozované vozidlo z registru vozidel. V současné chvíli jsou však registry vozidel přetíženy touto agendou a vzhledem k tomu, že rozdíl mezi Centrálním registrem vozidel a databází ČKP představuje asi 800 000 vozidel, je více než zřejmé, že do konce roku se tento nápor nepodaří zvládnout.

ČPP tak reaguje na vzniklou situaci a rozhodla se mimořádně klientům neprovozovaných vozidel nabídnout formu krátkodobého pojištění povinného ručení produktem SPOROPOV (s limity pojistného plnění 35 mil. Kč pro škody na zdraví i na majetku) na dobu jednoho, dvou nebo tří měsíců za pojistné ve výši 95 Kč na měsíc. Pojistit lze libovolné vozidlo vyjma vozidel nákladních nad 3,5 t, tahačů, návěsů a autobusů.

„Řidiči si tak budou moci splnit podmínku pojištění a získají čas potřebný pro vyřízení agendy spojené s odhlášením vozidla,“ uvedl Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny. Pokud by však v tomto období způsobili pojistnou událost z titulu tohoto pojištění, sjednává se v takovém případě spoluúčast na pojistném plnění ve výši 25 000 Kč.

Sjednání smlouvy je možné od 15. 12. 2009 na pobočkách a obchodních místech ČPP po celé ČR.