Havarijní pojištění Triglav

Varianty produktu - havarijní pojištění Triglav

Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus
ALL RISK ANO ANO ANO ANO
Havárie ANO NE ANO NE
Odcizení a živel NE ANO NE NE

Jaká vozidla se pojišťují

Všechna silniční motorová vozidla, traktory, přívěsy a návěsy ve stáří do 10-ti let. Podmínkou je jejich registrace v České republice a technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (tzn. platná STK).

Bonusy

Pokud jezdíte bez nehod, máte možnost získat bonus až 60% za bezeškodní průběh, při získání prvního bonusu již od 12 měsíců rozhodné doby. Možnost převodu bonusu na rodinného příslušníka.

Volitelná připojištění k havarijnímu pojištění

pojištění úrazu přepravovaných osob v rozsahu smrt, trvalé následky a tělesné poškození s možností až trojnásobku pojistné částky

pojištění zavazadel

pojištění skel vozidla bez spoluúčasti

Pro pojistnou částku Výše pojistného
5 000 Kč 500 Kč
10 000 Kč 1 100 Kč

pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla bez spoluúčasti

Všeobecné pojistné podmínky ke stažení