Triglav vyplácí svým klientům obrovské částky za škody na zdraví

23.11.2010
Povinné ručení Triglav

Čeští obyvatelé si zvykli, že mohou z povinného ručení vytěžit maximum. Tuzemské pojišťovny zaznamenaly více požadavků na náhradu škody na zdraví či ztrátu výdělku než dříve. Statistiky České kanceláře pojistitelů ukazují, že průměrná hodnota škod na zdraví osmnáctkrát převyšuje škody na majetku. Pokud objem škod výrazně naroste, může se to stát příčinou, proč dojde ke zvýšení sazeb povinného ručení.

Lidé se lépe orientují v problematice povinného ručení a kromě nákladů na opravu vozidel požadují po pojišťovnách odškodnění za vzniklá zranění a ušlou mzdu. Finanční částky nárokované za škody na zdraví jsou přitom enormně vysoké a tuzemským pojišťovnám tak neúnosně narůstá objem vyplácených náhrad za škody. Průměrná hodnota škody na zdraví podle údajů České kanceláře pojistitelů činila v roce 2009 více než 500 tisíc korun, za uplynulých pět let se tak tato částka zdvojnásobila.

„V posledních letech se zvýšilo právní povědomí občanů a klienti nyní častěji využívají služeb právní ochrany, zvláště v rámci škod na zdraví, což má vliv na navýšení objemu vyplaceného pojistného plnění,“ sdělil Petr Baný, generální ředitel Triglav pojišťovny, která letos v meziročním srovnání zaznamenala 10% nárůst objemu škod u povinného ručení. „Právě nárůst objemu škod má tradičně zásadní vliv na navyšování sazeb povinného ručení. Pokud budou škody na zdraví i nadále tak narůstat, lze očekávat ze strany pojišťoven zdražení sazeb,“ upozornil Tomáš Knebl, generální ředitel poradenské společnosti Rentia.

Příčinou výrazného nárůstu objemu škody na zdraví je zvýšení počtu pojistných událostí a také větší aktivita poškozených v nárokování finančního odškodnění. Hodnota finančních částek narůstá kvůli zvyšování mezd, což přímo ovlivňuje výši ušlého výdělku. Zároveň se navyšují náklady na léčení v oblasti traumatologie, zvyšuje se soudně určená výše bolestného a ztížení společenského uplatnění. „U škod na zdraví jsme zaregistrovali největší nárůst v uplatňování nároků na odškodnění za ztížení společenského uplatnění, dále pak za ztrátu na výdělku v důsledku pracovní neschopnosti,“ upřesnil Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů. „Jednou z příčin nárůstu objemu škod na zdraví je, že soudy přisuzují neustále vyšší a vyšší částky za bolestné a za ztížení uplatnění a také rostoucí právní vědomí poškozených,“ vysvětlil Hradec.

Přestože se objem škod na zdraví zvýšil, odborníci se shodují, že sazby povinného ručení budou narůstat jen velmi pomalu. Důvodem je vysoce konkurenční prostředí a tlak spotřebitelů na nízkou cenu. „Ceny povinného ručení v minulosti spíše klesaly. Těžko však odhadnout, jak dlouho tento trend ještě vydrží. Ceny pojištění jsou již v současné době stlačeny na minimum a rostoucí škodní průběh v oblasti škod na zdraví je neudržitelný,“ zdůraznila Jolana Ackemrannová z České asociace pojišťoven.