Každý čtvrtý řidič pojištěný u Triglav pojišťovny, a.s. získá od 1.1. 2007 bonus ve vý

17.6.2007
Povinné ručení Triglav

V návaznosti na vyhodnocení dosavadního škodního průběhu za rok 2006 a s přihlédnutím ke statistice ČKP dochází ke změně sazeb u nejpočetněji zastoupených kategorií vozidel v průměru o 5-6%. Převážné většiny motoristů se změny nedotknou. Na základě přestupu do vyššího bonusového pásma bude skutečná výše jejich pojistného v případě doložení bezeškodního průběhu nižší než doposud.

Z celkového počtu klientů Triglav pojišťovny, a.s. získá 25% klientů maximální bonus, který při doloženém bezeškodním průběhu 84 a více měsíců představuje slevu 60% ze základní sazby pojistného. Pro stanovení sazeb platných pro rok 2007 Triglav pojišťovna, a.s. nechystá změny ani v segmentaci klientů dle teritoria bydliště, jejich věku nebo stáří vozidla. Tyto segmentace považuje Triglav pojišťovna,a.s. za neobjektivní. Jediným a rozhodujícím hlediskem pro určení výše pojistného tak zůstává rozhodná doba, po kterou klient nezpůsobil škodu.