Povinné ručení Triglav

Povinné ručení Triglav - produktová nabídka

Triglav pojišťovna nabízí povinné ručení ve 2 variantách.

Přehled nabídky Triglav Basic Triglav Exclusive
Limit plnění 35/35 70/70
Právní ochrana obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Asistence při nehodě obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Asistence při poruše obsahuje zdarma
Úraz řidiče obsahuje zdarma
Střet se zvěří obsahuje zdarma
Škoda do 10 000 Kč na svém vozidle obsahuje zdarma

Nové povinné ručení Triglavu

  • Připojištění právní ochrany. V případě, že budete v souvislosti s dopravní nehodou nuceni využít právní pomoc, poskytuje Triglav pojišťovna limit 30 000 Kč.
  • Úrazové připojištění řidiče. U povinného ručení Exklusive se úrazové připojištění vztahuje na řidiče vozidla a to na smrt úrazem s pojistnou částkou 100 000 Kč, trvané následky úrazu, kde je pojistná částka 200 000 Kč nebo na tělesné poškození s pojistnou částkou 50 000 Kč .
  • Pojištění pro případ střetu ze zvěří a škody ze zaviněné dopravní nehody. U varianty Exclusive je součástí rozšířené ochrany vozidla také střet ze zvěří, dle mysliveckého zákona. Navíc jsou i kryty škody na VLASTNÍM vozidle při zaviněné nehodě. Limit pojistného plnění je stejně jako u střetu se zvěří je 10 000 Kč, spoluúčast je 1000 Kč. U střetu se zvěří je vždy nutný protokol od Policie ČR.
  • Pojištění zavazadel. V produktu s limity plnění 70/70mil. Kč jsou také chráněna Vaše zavazadla s limitem plnění 5000 Kč.

Asistenční služby Triglav

Rozsah asistenčních služeb
Havárie v ČR zprostředkování práce mechnika (až 2 hodiny) ANO
odtah ze vzdálenosti větší než 30 km od bydliště ANO
Havárie v zahraničí zprostředkování práce mechnika (až 2 hodiny) do 50 km
oprava vozidla v zahraničí max. 3 dny do 30 000 Kč
převoz vozidla do ČR (nelze-li opravit) do 30 000 Kč
návrat do bydliště nebo pokračování v cestě při opravě delší než 8 hodin
ubytování všech členů posádky při opravě delší než 8 hodin, max. 3 noci do 87 EUR/osobu a noc
uložení vozidla a zavazadel max. 4 dny

Splátky

S navýšením. U pojišťovny Triglav lze platit čtvrtletně (+5%), pololetně (+3%) nebo ročně bez navýšení.

Možnosti připojištění

Připojištění čelního skla, se spoluúčastí 50% v období prvních 3 měsíců od počátku pojištění u ostatních vozidel. Po uplynutí doby 3 měsíců od počátku pojištění se spoluúčast snižuje na 0%.Limity krytí 5 000 Kč za 750 Kč ročně, limit 10000 Kč za 1 500 Kč nebo 15 000 Kč za 1 900 Kč.

Připojištění zavazadel, spoluúčast 1%, 500Kč minimum.

Bonus a jeho převod

Triglav uznává bonusy od ostatních pojistelů. Maximální výše 60% slevy - už za 84 měsíců bez nehod.

Informace o povinném ručení Triglav

Při stanovování sazeb povinného ručení neuplatňuje Triglav pojišťovna žádnou segmentaci, tzn. že pro všechny obyvatele ČR platí stejné základní sazby podle kubatury s nadstandardním základním krytím.