Registrační značka

Je nové označení pro dřívější SPZ a uvádí se jak v pojistných smlouvách, tak na zelené kartě povinného ručení.