Spoluúčast

Částka dohodnutá v pojistné smlouvě. Tato částka se odečítá z každého pojistného plnění poskytnutého pojišťovnou po každé pojistné události. Pokud škoda nepřesahuje tuto částku, pojišťovna není povinna plnit. Např. čím nižší spoluúčast tím dražší povinné ručení.