Ušlý zisk

Je věcná škoda; jde o majetkovou újmu spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku škodné události k rozmnožení majetkových hodnot, ačkoli se to při obvyklém sledu událostí dalo očekávat. Ušlý zisk nelze zaměňovat se ztrátou na příjmu nebo na výdělku při škodách na zdraví.