Generali Česká pojišťovna obnovuje možnost sjednání rizika STORNO CESTY

10.6.2020
Česká pojišťovna

Od 10.6.2020 je opět možné sjednat storno cesty u Generali ČP. Pojištění se nově NEVZTAHUJE na případy, kdy škodní událost nastala v souvislosti s onemocněním, kvůli kterému Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo obdobná instituce vydala varování před cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace z důvodu vyhlášení mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií. Pojištění se rovněž nevztahuje na případy, kdy škodní událost nastala v souvislosti se zásahem státní či úřední moci.