Česká pojišťovna

Česká pojišťovna, a. s. je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovací institucí v České republice a zaujímá první místo na českém pojistném trhu.

Svým klientům nabízí široký výběr jak z životních, tak i neživotních pojištění. Na své si zde přijdou i podnikatelé, pro které Česká pojišťovna připravila pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Přibližně 5 200 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců České pojišťovny se na 70 agenturách a více než 700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů.

Celkové předepsané pojistné podle mezinárodních účetních standardů v roce 2005 činilo 40 miliard korun, což je o 324 miliónů více než v roce předchozím. Tržní podíl na českém pojistném trhu z hlediska výše předepsaného pojistného k 31. 12. 2005 činil celkově 36 %, v životním pojištění 33,4 % a v neživotním pojištění 37,4 %.

Dnes Česká pojišťovna spravuje přes 10 miliónů pojistných smluv a její bilanční suma k 31. 12. 2008 činila 128 miliard korun českých.

Je oceňována nejen klienty, ale také odborníky v prestižních soutěžích. V soutěži MasterCard Banka roku se v roce 2004 - 2007 stala Pojišťovnou roku, v soutěži Czech TOP 100 se v roce 2008 opět zařadila mezi elitní desítku a obsadila šesté místo. Tyto a další úspěchy ji řadí mezi nejlepší finanční instituce na českém trhu.

Od roku 2008 je součástí Generali PPF Holdingu, který je jednou z nejvýznamnějších finančních skupin v regionu střední a východní Evropy s celkovými aktivy ve výši téměř dvanáct miliard eur. Generali PPF Holding poskytuje služby více než deseti miliónům klientů ve 14 zemích.

Česká pojišťovna je zakládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Česká pojišťovna nabízí krajům, městům, obcím a organizacím jejichž jsou zakladatelem (jinak také municipality) komplexní program pojistné ochrany, zahrnující pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, přizpůsobený specifickým nárokům municipalit, pojištění finančních a zemědělských rizik, možnost bezpečného investování do konzervativních fondů a poradenství pro oblast čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Pro období 2007 – 2009 se stala finančním manažerem státu pro výplatu dotací ze strukturálních fondů EU.

Pojistný program pro města a obce nezapomíná ani na zemědělské pojištění. Součástí této nabídky je:

  • pojištění městských a obecních lesů na riziko "POŽÁR a VICHŘICE"
  • pojištění okrasných výsadeb
  • pojištění okrasných dřevin
  • pojištění rostlin ve sklenících a fóliovnících i na riziko vandalismus
  • pojištění lesních školek i na riziko okus zvěře a mráz
  • pojištění zvířat v zájmovém chovu