Kooperativě je již nahlášeno přes 850 škod za víc než 55 milionů korun

21.5.2010
Kooperativa

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, v souvislosti s povodněmi, které zasáhly zejména Moravu, registruje přes 850 škod za více než 55 milionů Kč. Největší objem škod je hlášen v Moravskoslezském kraji, nejvíce postižené oblasti jsou Vsetínsko a Karvinsko. Největší počet vodou způsobených škod je na majetku, zejména na nemovitostech fyzických osob, již více než deset klientů nahlásilo ale i poškození domu sesuvem půdy. Pojišťovna registruje rovněž i některé větší škody – zatopení sportovního areálu či vytopení základní školy. Téměř 10 % poškozených klientů již bylo vyplaceno pojistné plnění.

Všichni klienti mohou škody nahlásit na infolince Kooperativy 841 105 105, on-line na www.koop.cz či na libovolném obchodním místě firmy. Kooperativa intenzivně pracuje na mapování a sčítání škod, které likvidátoři pojišťovny v terénu operativně řeší. „Více než 65 tisícům klientů v postižené oblasti jsme rozeslali operativně informační SMS s kontakty na naše zákaznické centrum a náš web,“ uvedl ředitel Centra zákaznické podpory Kooperativy Tomáš Szewieczek. Doplnil, že na infolince 841 105 105 vzniklou situaci operátoři zvládají bez problémů. Všechny provolby, včetně hlášení škod z pojištění majetku, jsou pro klienty zatím dostupné bez čekacích front. V souvislosti s kalamitou Kooperativa přijala řadu opatření, kterými chce klientům pomoci při řešení vzniklé situace:

  • hlasový strom infolinky 841 105 105 je doplněn o speciální provolbu sloužící pro nahlášení škody způsobené kalamitní situací
  • došlo k zapojení maximálního možného počtu operátorů na hlášení škod z pojištění majetku
  • hlásit škodu mohou klienti i během víkendu, i v těchto dnech byly posíleny počty operátorů zajišťujících provoz infolinky
  • hovory směrované na "kalamitní provolbu" mají vůči ostatním hovorům zvýšenou priorotu
  • na www.koop.cz jsou rady, co dělat v případě postižení velkou vodou a klient zde může škodu rovněž nahlásit

Kooperativa je rovněž připravena klientům postiženým záplavami vyplatit zálohy na pojistná plnění.