Rady klientům Kooperativy, kteří byli postiženi povodní

17.5.2010
Kooperativa

Všichni klienti mohou škody nahlásit na infolince Kooperativy 841 105 105, on-line zde či na libovolném obchodním místě firmy. Nezapomeňte škodu pokud možno co nejlépe zdokumentovat.

Pro usnadnění vyřízení škodní události Vám doporučujeme následující postup:

 • zabraňte zvětšování rozsahu škody,
 • nahlaste škodní událost na telefonní linku 841 105 105 nebo on-line zde
 • pořiďte fotodokumentaci škody,
 • vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí
 • je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.),
 • zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníkem pojišťovny,
 • poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou.

V případě zatopení sklepních prostor rodinného domu nebo rekreačního objektu (u pojištění občanů):

 • pokud je nemovitost celá podsklepená změřit celou vnější zastavěnou plochu nemovitosti a výšku hladiny zaplavení
 • pokud je budova podsklepena jen z části, změřit podlahovou plochu všech zaplavených místností a výšku hladiny zaplavení

U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat:

 • účetní evidenci zasažených věcí - inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození,
 • účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku), z doby bezprostředně před vznikem škody.

Pracovníci Kooperativy dohodnou s klienty termín prohlídky respektive další postup.

Zajištěním uvedených kroků přispějete k urychlenému a bezproblémovému vyřízení své škodní události.