Zprávy | Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Srovnání cen pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnace u PVZP nabízí skvělé sazby pro všechny, kteří při práci používají vozidla nebo pracovní stroje. Podmínkou je, aby byla vozidla havarijně pojištěna. Navíc sleva pro pojištěnce VZP ve výši 30%.

Srovnání cen pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Ergo pojišťovna mění číslo účtu pro platby pojistného z banky Sberbank na banku ČSOB. Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 126971750/0300.

Srovnání cen pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

ke dni 4. 11. 2021 se stala německá společnost S.V. Holding AG novým a jediným vlastníkem společnosti ERGO pojišťovna, a.s. Sparkassen-Versicherung Sachsen operuje na německém trhu téměř 30 let. Tato změna nemá žádný vliv na stávající klienty, produkty ani zaměstnance. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli si můžete spočítat zde. Porovnejte ceny šesti pojišťoven!

Generali pojištění domácnosti

Generali Česká pojišťovna mění sazby pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Změna sazeb se bude týkat zejména řidičů nákladních automobilů a pracovníků ve skladech. Celkové pojistné na smlouvě s připojištění skupiny B bude nově pro pojištěné ve věku do 24 let vycházet průměrně o 95% vyšší a pro pojištěné ve věku od 24 do 28 let bude vycházet průměrně o 20% vyšší. Pro připojištění nákladní vozidla a ostatní bude celkové pojistné na smlouvě pro pojištěné ve věku do 24 let vycházet průměrně o 60% vyšší a pro pojištěné ve věku od 24 do 28 let průměrně o 35% vyšší. Cena základního rozsahu se průměrně snížila o 5%, ale všechna ostatní rizika jako je vadná manuální práce, odpovědnost za svěřené věci, manipulace a převoz nákladu je nutné připojistit.

Srovnání cen pojištění profesní odpovědnost znalců, znaleckých kanceláří a ústavů

Máme pro Vás nový produkt - Pojištění profesní odpovědnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů , který reaguje na legislativní požadavky Ministerstva spravedlnosti. Dle Zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb., který je platný od 9. 10. 2019 a účinný od 1. 1. 2021, budou osoby vykonávající znaleckou činnosti, povinní sjednat pojištění profesní odpovědnost dle rozsahu stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

ČSOB pojišťovna

ČSOB pojišťovna je velice úspěšná v prodeji pojištění odpovědnosti zaměstance vůči zaměstnavateli. Její produkt ALL RISK krytí - pojištění kryje vše, co není dále vyloučeno v pojistných podmínkách. Vztahuje se na újmu na zdraví, na škodu na věci jejím poškozením nebo zničením či na finanční škody. Produkt je velice výhodný zejména pro řidiče, řidiče profesionály či skladníky.

ČP pojištění domácnosti

Česká pojišťovna mění sazby pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Všechny dosavadní nabídky jsou platné pouze do 22.11.2019. Změna sazeb se bude týkat zejména řidičů nákladních automobilů a pracovníků ve skladech. Nově pojišťovna zavádí nová připojištění na vadnou práci a objednávky a rovněž kryje manipulaci a převoz nákladu.

Srovnání cen pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro všechny zaměstnance policie máme významnou slevu pro pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Spočítejte si sazby pojištění. Generali pojišťovna má pro Vás atraktivní nabídku.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance PVZP

24.3.2022

ERGO pojišťovna, a.s. změna účtu

1.3.2022

Nový vlastník společnosti ERGO pojišťovna, a.s.

11.11.2021

Generali ČP - výrazné navýšení sazeb u mladých zaměstnanců s řízením vozidla

21.9.2021

Profesní odpovědnost znalců, znaleckých kanceláří a ústavů

4.12.2020

ČSOB pojišťovna: ALL RISK krytí pojištění odpovědnosti zaměstnance

5.10.2020

ČP: nové sazby od 23.11.2019

21.11.2019

Pojištění odpovědnosti policistů

19.11.2019