Co mám dělat když se mi stane pojistná událost v zahraničí?

Pokud je to možné, vždy kontaktujte asistenční službu. Bezpodmínečně se řiďte pokyny operátora asistence. Uschovejte si veškeré originály dokladů vztahujících se k pojistné události. Po návratu doporučujeme co nejdříve dořešit pojistnou událost s pojišťovnou.