Která pojištění před cestou do zahraničí jsou nejdůležitější?

Na každou cestu do zahraničí by si měl každý sjednat pojištění léčebných výloh, ze kterého se uhradí náklady na léčení úrazu nebo náhlého onemocnění. Součástí pojištění léčebných výloh jsou zpravidla i asistenční služby. Vhodné je uzavřít si ještě pojištění odpovědnosti za škody, které způsobíme neopatrným jednáním jiným osobám a za které neseme odpovědnost.