Proč se mám pojistit při cestě do zahraničí?

Pojištění při cestách a pobytu v zahraničí každému klientovi velmi významně pomáhá zejména při řešení finančního krytí spojeného s případy náhlého onemocnění nebo úrazu, který vyžaduje poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče včetně repatriace.

Pojištění též zajistí velmi důležitou podporu ze strany asistenční služby, která pomůže ve všech vzniklých problematických situacích.

Při nákupu kompletního balíčku pojištění jsou pojistnou smlouvou chráněna Vaše zavazadla, v případě úrazu je vypláceno odškodnění, a v případě škody způsobené třetí osobě je zajištěna finanční pomoc.

Při cestách do států EU jsou ze strany Pojišťovny VZP, a.s. uhrazeny všechny náklady spojené s léčením, včetně poplatků a finančních spoluúčastí..