Mám pojištění úrazu v rámci mé životní pojistky, musím se pojistit ještě před cestou do zahraničí?

Zcela určitě je potřeba sjednat pojištění léčebných výloh pro krytí nákladů za ošetření, neboť pojištění úrazu nekryje náklady na léčení. Pojištění úrazu je forma odškodnění vzniklých trvalých následků úrazu či smrti následkem úrazu. Pro plnění z pojištění úrazu je jedno, zda se úraz stal v tuzemsku či v zahraničí, takže si již nemusíte pojištění úrazu sjednávat. Pokud si sjednáte současně s pojištěním léčebných výloh také pojištění úrazu, zdvojnásobíte tak případné plnění při vzniku pojistné události, neboť úrazové pojištění je jediné pojištění, které můžete mít sjednané u několika pojišťoven a všechny vám budou v případě pojistné události plnit.