Jaké pojištění si mám sjednat před cestou?

Cestovní pojištění chrání proti širokému spektru rizik, přičemž v jedné pojistné smlouvě lze obvykle sjednat několik součástí cestovního pojištění. Základem je pojištění léčebných výloh. K němu můžete přidat úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody občana, pojištění zavazadel a pojištění storno poplatků. Můžete se pojistit i pro cesty v tuzemsku, obvykle jde o úrazové pojištění v kombinaci s pojištěním zavazadel a odpovědnosti za škody.

Pojištění léčebných výloh zahrnuje úhradu nezbytných nákladů na ošetření, kterému se pojištěný během pojistné doby podrobil kvůli úrazu či náhlé nemoci. Přitom je stále k dispozici asistenční služba, kterou lze kontaktovat odkudkoliv na světě 24 hod. denně.