ČP: ekologická likvidace vozidla zdarma

1.3.2012
ČP povinné ručení

Česká pojišťovna přidává novinku: ke každému povinnému ručení s asisteční službou mají klienti nárok na ekologickou likvidaci vozidla zdarma.

V okamžiku převzetí likvidovaného vozidla je klientovi vystaven protokol „POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VOZIDLA URČENÉHO K VYŘAZENÍ“. Tento protokol je klientovi předán při převzetí vozidla v místě určeném klientem. Protokol má klient pouze jako doklad, že smluvní partner ČP převzal od klienta vozidlo k vyřazení. Dále je od klienta vyžadována kopie nebo originál velkého TP a fotokopie OP.

Jakmile se vyřazované vozidlo dostane na místo, kde bude prováděna likvidace (nejpozději následující pracovní den), je klientovi na základě velkého TP a kopie OP vystaven protokol „POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ AUTOVRAKU DO ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU AUTOVRAKŮ“. Toto je již protokol, se kterým klient po jeho obdržení poštou zajde na příslušný úřad k odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel. Protokol je klientovi zasílán poštou na jeho adresu.

Poskytnutí služby ekologické likvidace není vázáno na délku pojištění u ČP.