Povinné ručení Česká pojišťovna

Produktová nabídka - povinné ručení Česká pojišťovna

Přehled nabídky Start Standard Exclusive Comfort
Limit plnění 35/35 50/50 100/100 150/150
Bez povinností obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Právní ochrana obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Úraz řidiče obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Asistence při nehodě obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Asistence při poruše obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Úrazové pojištění ostatních cestujících obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Nadstandardní asistence SUPER obsahuje zdarma
Tolerovaná škoda obsahuje zdarma
Garance ceny na 3 roky obsahuje zdarma

První povinné ručení bez povinností

  • Vyřízení škody Českou pojišťovnou. V případě, že Vám způsobí škodu motorista pojištěný u jiné pojišťovny, škodu Vám zlikviduje Vaše Česká pojišťovna. Vyhnete se tak jednání s cizí pojišťovnou a obdržíte servis kvalitní likvidace ČP. U produktu start ČP zajišťuje pouze registraci škody u jiné pojišťovny.
  • Odtah do 500 km zdarma. U variant Standard nebo Exclusive je vozidlo v případě dopravní nehody zdarma odtaženo do nejbližšího servisu.
  • Náhradní vozidlo na 3 dny. U variant Standard nebo Exclusive je Vám také po dobu opravy v servisu poskytnuto náhradní vozidlo, na které máte v případě nezaviněné nehody nárok.
  • Sleva až 40%. Při sjednávání pojištění na www.srovnavac.cz obdržíte vždy výhodnější sazbu povinného ručení. Sazba je platná pro nově pojištěná vozidla, tzn. pro vozidla, která byla pojištěna u jiné pojišťovny nejméně 30 dní.

Povinné ručení Comfort

  • Nejvyšší limity krytí. Česká pojišťovna nabízí u povinného ručení nejvyšší ochranu s limity krytí až 150 mil. Kč.
  • Garance ceny na 3 roky. Sjednejte si pojištění na následující 3 roky za jednu pevnou sazbu. Případné zdražování ostatních pojišťoven Vás nebude zajímat.
  • Tolerovaná škoda bez vlivu na bonus. U nových variant povinného ručení České pojišťovny se nemusíte ani po případné nehodě bát, že přijdete o bonus. První škoda se totiž nezapočítává a cena pojištění se nemění.

Asistenční služby

Rozsah asistenčních služeb POHODA Klasik (zdarma) POHODA Special (500 Kč)
Havárie úhrada práce mechanika (až 2 hodiny) ANO ANO
odtažení vozidla do 50 km do 500 km
úhrada nákladů za ponechání zničeného vozu v zahraničí ANO ANO
skladné až 10 dnů (do 20 €/den) ANO ANO
telefonické tlumočení ANO ANO
předání vzkazu ANO ANO
právní pomoc Do 1 000 EUR 1 500 EUR
Odcizení poradenství ANO ANO
nocleh až 2 x 70 EUR až 2 x 100 EUR
Porucha úhrada práce mechanika (až 2 hodiny) NE ANO
odtažení vozidla NE do 50 km
skladné až 10 dnů (po 20 €) NE ANO
předání vzkazu NE ANO

Asistenční služba Pohoda Super

Lze za 650 Kč připojistit, u produktu Comfort automaticky zahrnuto. Hlavní výhodou je odtah vozidla v ČR, do místa, které si klient sám určil; ze zahraničí do ČR (pokud by oprava trvala déle než 12 hod)

Možnosti připojištění

Připojištění nepoškozených skel. slouží ke krytí škod způsobených na skle v důsledku havárie nebo živelní události. Připojištění se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla, které je k tomuto vozidlu originálním způsobem připevněno. Sjednává se bez spoluúčasti, s limitem plnění od 3 000 Kč do 100 000 Kč.

Úrazové pojištění dopravovaných osob se vztahuje na úrazy, které pojištěný (řidič a osoby dopravované vozidlem) utrpí při provozu pojištěného vozidla. Základní limity krytí pro každou dopravovanou osobu činí: a) 100 000 Kč za smrt následkem úrazu, b) příslušné % z 200 000 Kč za trvalé následky úrazu, c) příslušné % z 20 000 Kč za dobu nezbytného léčení úrazu.

Úrazové pojištění řidiče je možné za 100 Kč připojistit.

Připojištění zavazadel a věcí osobní potřeby se sjednává na škody způsobené živelní událostí, odcizením, ztrátou, zničením nebo poškozením v souvislosti s havárií pojištěného vozidla. Pojištění se vztahuje na věci všech osob cestujících ve vozidle, které mají v okamžiku havárie vozidla na sobě nebo při sobě. Pojištění se nevztahuje na náklad. Připojištění zavazadel se sjednává s limity 10 000 - 50 000 Kč, cena od 48 Kč, spoluúčast 1%, 1000Kč minimum.

Lepší asistenční služby Pohoda Special - 500 Kč. U produktu Start lze za 300 Kč připojistit asistence klasik. U produktu Bonus Exklusiv zdarma nejvyšší typ asistence.

Splátky

Bez navýšení. Možné roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční (na vyžádání).

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.

Informace o povinném ručení České pojišťovny

Při stanovování sazeb povinného ručení uplatňuje Česká pojišťovna segmentaci, tzn. že sazba povinné ručení závisí na věku pojistníka a regionu, kde bydlíte.


Kudy dál?