ČP: super povinné ručení Premium

30.4.2012
ČP povinné ručení

Povinné ručení České pojišťovny rozšiřuje možnosti krytí o připojištění živelných škod a odcizení celého vozidla. Vozidla jsou připojištěna do limitu 100 000 Kč s 5000 Kč spoluúčastí.

Připojištění živelných škod u povinného ručení České pojišťovny

Limit plnění je stanoven na 100 000 Kč na celý rok na území České republiky. Plnění je vypláceno pouze rozpočtem a to v nových cenách. Živlem se rozumí standardní škody jako kurpobití, povodně, záplavy, vichřice, pády stromů, stožárů, úder blesku. Pojištění bohužel nekryje škody vlivem spadlého sněhu. Připojištění stojí 600 Kč ročně. V porovnání s konkurencí má toto připojištění trochu horší parametry než například povinné ručení od Kooperativy,které bylo se spoluúčastí 1000 Kč a byla kryta všechna rizika, včetně pádu sněhu. Toto pojištění však již ani Kooperativa u produktu NAMÍRU nenabízí zdarma, dá se však připojistit.

Připojištění odcizení celého vozidla

Limit plnění je stanoven také na 100 000 Kč na celý rok na území České republiky. Plnění kryje pouze škody při odcizení celého vozidla, nevztahuje se tedy na vykradené automobily a na poškozené dveře či okna, které zloděj při vloupání překonal. Toto kryje standardně odcizení České pojišťovny v rámci havarijního pojištění. Připojištění stojí 600 Kč ročně.