Výpověď povinného ručení ČSOB

Pro ukončení pojistky - výpověď povinného ručení u ČSOB pojišťovny platí obecné pokyny:


Příklad výpovědi k datu výročí smlouvy

ČSOB pojišťovna, a.s.
Masarykovo nám. 1458
Zelené předměstí
532 18 Pardubice

V Praze dne XX.X.200X

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. XXXXX

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.


Kudy dál?