ČSOB a změny v povinném ručení 2024

Povinné ručení ČSOB pojišťovna

Od 1. 4. 2024 vstoupila v platnost řada novinek v povinné ručení. Nový zákon číslo 30/2024 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ("povinném ručení") bude v účinnosti od 1. 4. 2024. Navazuje na Evropskou legislativu - MID.

Veškeré smlouvy, které si u nás sjednáte, jsou již v souladu s nově platnou legilastivou. Rádi Vám připravíme kalkuaci online nebo na naší infolince 296 222 296.

ČSOB pojišťovna a novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Minimální limity plnění se mění z 35/35 mil. Kč na 50/50 mil. Kč. Již u všech smluv zavedeno.
 • Povinnost uzavřít pojištění je převedena z vlastníka vozidla na provozovatele. Neznamená to, že pojistníkem musí být provozovatel. Upomínka za neplacení bude nově odesílána pouze pojistníkovi nikoliv vlastníkovi či provozovateli vozidla.
 • Doplnění definice vozidla, které musí mít povinné ručení: vozidlem se rozumí motorové vozidlo určené k pohybu po zemi, s výjimkou kolejového vozidla, poháněné výhradně mechanickým pohonem jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h. Pojištění rovněž podléhají přípojná vozidla k těmto vozidlům. Elektrokola ČSOB pojišťovna nebude pojišťovat, neboť se nejedná o výhradně mechanický pohon, motor má pouze pomocnou funkci ke šlapání. Pro ostatní vozidla s povinností pojištění POV, nezařaditelná do stávajících kategorií, je zavedena nová kategorie vozidla: "025 - Ostatní neregistrovaná vozidla". Mohou sem patřit i vozidla typu - segway, longboard, jednokolka vždy jasně identifikována výrobním číslem. Vozidla vyrobena svépomocí rovněž ČSOB nepojišťuje.
 • Provoz vozidla: vozidlo musí být pojištěno "vždy a všude" - bez ohledu na terén = polní a lesní cesty, lesy atd. Jedinou výjimkou může být provozování na vlastním pozemku - bez přístupu veřejnosti.
 • Nepojišťují se vozidla dobrovolných hasičů, nadále se nepojišťují vozidla IZS, Armády, PČR, rovněž se nepojišťují invalidní vozíky, vozidla užívaná v motosportu.
 • Povinnost přebírání bonus/malus ze zahraničí.
 • Vzniká nové jednotné potvrzení o době trvání pojištění a škodním průběhu. Pro tyto účely byla vytvořena nová aplikace.
 • Zánik pojištění - nahlášením změny vlastníka vozidla pojištění (automaticky) nezaniká. Pojištění zaniká ohlášením zániku pojistného zájmu. V případě odcizení vozidla pojištění zaniká dnem přijetí oznámení o odcizení Policií ČR. Dosud bylo rozhodným dnem den odcizení vozidla.
 • Pro pojistné smlouvy sjednané před 1. 4. 2024 platí stávající právní úprava - nahlášením změny vlastníka pojištění zaniká, tj. ukončení smlouvy z důvodu převodu (prodeje) na nového vlastníka.
 • Od 1. 10. 2024 vstupuje v platnost online předávání dat o pojištěných vozidlech, jejich změnách a stornech.

Co nového novela zákona přináší motoristům v praxi?

 • Nově se existence povinného ručení nebude prokazovat Zelenou kartou (Policie ČR a další orgány mají on-line náhled do registru pojištěných v ČKP).
 • Zelenou kartu je nutné mít k dispozici pouze v zemích mimo Evropský hospodářský prostor.
 • Do konce roku 2024 musí být Zelená karta k povinnému ručení vydávána v papírové podobě.
 • Od 1. 1. 2024 se pro nová vozidla již nevydává velký technický průkaz. U vozidel registrovaných před tímto datem bude velký technický průkaz odebírán při jakékoliv změně prováděné v registru vozidel.
 • Velký technický průkaz je nahrazen inovovaným "malým techničákem" – Osvědčením o registraci vozidla.
 • Všechny údaje o autě z registru silničních vozidel může vlastník vozidla kdykoli získat přes různé vládní portály.

Novela zákona o DPH:

 • Od 1. 1. 2024 vstoupila v platnost novela zákona o odpočtu DPH na vozidlech.
 • Nově je možné daňově odečíst 21% DPH u vozidel do 2 mil Kč.
 • U vozidel nad 2 mil. Kč je možné daňově odečíst max 420 000 Kč.
 • Pro účely pojištění by měla být stanovena pojistná částka vozidla bez DPH s daňovým odpočtem DPH – tedy 21% max. 420 000 Kč.