ČSOB informuje o změnách v povinném ručení

Povinné ručení ČSOB pojišťovna

ČSOB Pojišťovna přináší svým klientům shrnutí hlavních změn po novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – Nový zákon 30/2024 Sb. je účinný od 1. 4. 2024. Část týkající se on-line přenosu dat a vzniku smlouvy zaplacením bude účinná až od 1. 10. 2024.

Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Níže uvedené změny se týkají všech pojistných smluv sjednaných po 1. 4. 2024 včetně. Pro pojistné smlouvy sjednané před 1. 4. 2024 platí právní úprava platná v době jejich vzniku.

Nejdůležitější změny od 1. 4. 2024:

  • Povinnost uzavřít pojištění je převedena z vlastníka na provozovatele vozidla.
  • Minimální limity plnění se mění z 35/35 mil. Kč na 50/50 mil. Kč.
  • Došlo k doplnění definice vozidla, které musí mít povinné ručení.
  • Zánik pojištění – nahlášením změny vlastníka vozidla pojištění nezaniká jak tomu bylo doposud. Smlouva tak byla dříve zrušena z důvodu změny vlastníka. Nově se jedná o zrušení pojistné smlouvy z důvodu zániku pojistného zájmu.
  • V případě odcizení vozidla pojištění zaniká dnem přijetí oznámení odcizení Policií ČR.

Nejdůležitější změny od 1. 10. 2024:

  • Od 1. 10. 2024 bude muset být pojistné uhrazeno před počátkem pojištění.
  • Existence povinného ručení se od 1. 10. 2024 nebude prokazovat "Zelenou kartou" (předložit ji bude nutné pouze v zemích mimo Evropský hospodářský prostor).

Od 1. 1. 2024 vstoupila rovněž v platnost Novela zákona od DPH – nově je možné daňově odečíst 21 % DPH u vozidel do 2 mil Kč (u vozidel nad 2 mil Kč je možné daňově odečíst max 420.000 Kč)