Wustenrot: novinky v pojištění domácnosti

triglav

Wustenrot pojišťovna vydává nové pojistné podmínky a navyšuje limity pojistného plnění. Změny rovněž v připojištění odpovědnosti v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Změny v pojištění domácnosti Wustenrot

1) Nové pojistné podmínky

Od 1.1.2014 jsou v platnosti nové Pojistné podmínky pro pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti WPD 2014/01. Těmito pojistnými podmínkami se řídí všechny smlouvy na pojištění domácnosti sjednané od 1.1.2014. Pojistné podmínky nově v úvodu obsahují obecné informace, které shrnují nejdůležitější informace o Wustenrot pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách pojištění majetku a pojištění odpovědnosti v rámci produktu ProDomov 2014.

2) nové sazby

Sazby v pojištění domácnosti Wustenrot zůstávají beze změny s jednou výjimkou: navýšení sazby za připojištění povodně ve III. rizikové zóně (tzv. 20-letá voda) na 2,5 ‰ (dříve sazba 2 ‰).

3) nové limity plnění

V rámci pojištění domácnosti Wustenrot (produkt ProDomov) dochází k následujícím změnám: Pojistná nebezpečí voda z akvária: škody způsobené únikem vody z akvária jsou nově zařazeny pod vodovodní škody a jsou tedy pojištěny do výše sjednané pojistné částky (dříve bylo omezeno limitem 30.000 Kč (varianta Plus) a 60.000 Kč (varianta SuperPlus))Pojištěné věci zásoby potravin: znehodnocené v důsledku pojištěných pojistných nebezpečí jsou nově pojištěny do výše sjednané pojistné částky (dříve bylo omezeno limitem 1 % pojistné částky (varianta Plus) a 2 % pojistné částky (varianta SuperPlus))

  • peníze, ceniny: navýšený limit na 30.000 Kč ve variantě SuperPlus (dříve 20.000 Kč)
  • antény: navýšený limit na 30.000 Kč ve variantě SuperPlus (dříve 20.000 Kč)
  • domácí zvířata: navýšený limit na 30.000 Kč ve variantě SuperPlus (dříve 20.000 Kč)
  • plavidla: navýšený limit na 30.000 Kč ve variantě SuperPlus (dříve 20.000 Kč)
  • dětský kočárek: navýšený limit na 30.000 Kč ve variantě SuperPlus (dříve 20.000 Kč)
  • invalidní vozík: navýšený limit na 30.000 Kč ve variantě SuperPlus (dříve 20.000 Kč)

Invalidní vozíky a kočárky jsou pojištěny i mimo místo pojištění uložené v osobním automobilu nebo jeho přívěsu v době od 6:00 do 22:00 hod.

4) připojištění odpovědnosti

V rámci připojištění odpovědnosti Wustenrot dochází k následujícím změnám:

  • navýšení ceny připojištění odpovědnost z občanského života
  • nově možnost připojistit odpovědnost z provozu domácnosti (levnější varianta pojištění odpovědnosti občana s omezeným rozsahem pojistného krytí)

Více informací k pojištění odpovědnosti ZDE.