ČSOB - INFORMACE K POŽÁRU V ŘECKU

ČSOB pojišťovna

V souladu s VPP považujeme takto rozsáhlé požáry za přírodní katastrofu, která je kryta jak z pojištění stornopoplatků (varianta rozšířená), tak z pojištění přerušení cesty. V rámci pojištění stornopoplatků předpokládáme, že se jedná o zájezdy, které se mají uskutečnit v dohledné době, kdy jsou požáry aktuální. Jako doklad budeme od klienta požadovat komunikaci s CK, tj. vyjádření, že od CK neobdržel náhradní zájezd nebo mu nebyly vráceny peníze za neuskutečněný zájezd. Pojištění zavazadel – požár je relevantní důvod pro uplatnění pojistného plnění, nicméně budeme od klientů požadovat dokumentaci, že o svá zavazadla skutečně při požáru přišli. Rozumíme, že klienti jsou často nuceni odjet bez svých zavazadel, ale nevíme, zda o ně skutečně přišli nebo je obdrží poté, až se situace uklidní.