ČSOB Pojišťovna radí: Na lyže vyražte pro jistotu s cestovním pojištěním

ČSOB pojišťovna

Chystáte se vyrazit do zahraničí na lyže a zvažujete, zda jet bez cestovního pojištění? Pan Pavel je nezkušený lyžař, který začátkem tohoto roku zavinil na sjezdovce srážku s dvaaosmdesátiletým zdatným a rychle jedoucím rakouským snowboardistou. Ten si při pádu zranil rameno. Pan Pavel si při srážce způsobil zlomeninu dolní končetiny. Náhrada škody a náklady na ošetření a léčbu dosáhly do výše skoro milion korun. Pokud by nebyl pojištěn, musel by pan Pavel skoro vše zaplatit z vlastních financí. Jelikož si ale sjednal cestovní pojištění, vyšla ho částka, kterou musel zaplatit pouze na 160 Kč. Tolik totiž stojí cestovní pojištění u pojišťovny ČSOB na 8 dní.

„Cestovní pojištění kryje kromě léčebných výloh i celou řadu dalších rizik, kterými je například převoz do nemocnice, případně zpět do ČR, asistenční službu nebo náhrada za škodu způsobenou jiné osobě v rámci pojištění odpovědnost za škodu na majetku či zdraví. Právě toto pojištění ochránilo našeho klienta před velkými nepříjemnostmi, kterým by byl jinak vystaven," uvedl produktový manažer cestovního pojištění ČSOB Pojišťovny Vít Janouch.

Kolik vše stálo?

Pan Pavel zaplatil:

  • cena transportu helikoptérou: 129 000,- CZK
  • 3 dny hospitalizace v nemocnici (bez nadstandardní péče): 45 000,- CZK
  • ošetření a chirurgický zákrok: 168 300,- CZK
  • repatriace do ČR sanitkou (vzhledem k povaze zranění nebylo možné uskutečnit návrat do České republiky původně plánovaným způsobem): 29 000,- CZK
  • Celkem za léčebné výlohy: 371 300,- CZK

Výdaje dvaaosmdesátiletého snowboardisty:

  • náhrada škody na vybavení druhému zraněnému: 15 500,- CZK
  • náklady na ošetření a léčbu: 270 000,- CZK
  • bolestné a psychická újma: 250 000,- CZK
  • Celková kompenzace způsobené škody: 535 500 CZK.

Celkové náklady: 906 800,- CZK

Pojištění léčebných výloh u ČSOB Pojišťovny se pohybuje v cenové relaci od 15,- CZK/den + pojištění odpovědnosti za škodu 5,- CZK/den = celkem 160 Kč

Řada lidí si také myslí, že po vstupu České republiky do EU už cestovní pojištění například do lyžařských center v Alpách nepotřebuje. „Se vstupem do Evropské unie získali čeští občané na území členských států EU a Švýcarska, Islandu, Norska a Lichtenštejnska nárok na zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní občané (na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění). Málokdo z nich si ale uvědomuje, že v případě nehody v zahraničí to jako ochrana zdaleka nemusí stačit," uvedl Vít Janouch.

Komerční cestovní pojištění, konkrétně pojištění léčebných výloh, zajišťuje ochranu i v případech, na které veřejné zdravotní pojištění nepamatuje. „Nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako pro místní občany znamená, že si český občan bude muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní občané a že zdravotní péči bude muset čerpat v zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. V zařízeních, která nejsou financována z veřejných zdrojů, si bude muset ve většině případů zaplatit celou péči sám," vysvětluje Vít Janouch.

Komerční pojištění léčebných výloh zároveň kryje i náklady na převoz pojištěného do zdravotnického zařízení případně na převoz pojištěného do České republiky, pokud ze zdravotních důvodů nemůže využít původně plánovaný způsob dopravy. Tyto náklady si jinak musí turista zaplatit sám. Navíc lze k pojištění léčebných výloh sjednat například i pojištění odpovědnost za škodu na majetku či zdraví. Škody způsobené na majetku nebo zdraví jiné osoby se mohou vyšplhat do vysokých částek (viz na začátku uvedený reálný příklad z praxe). Velmi podstatnou výhodou pojištění léčebných výloh je také to, že nabízí non-stop asistenční službu, která poskytuje pomoc osobám, které se při pobytu v zahraničí dostanou do nesnází.

Sjednání cestovního pojištění přitom stojí na běžnou cestu do zahraničí (3 až 5 dní) jen několik desítek korun. „Velká část zahraničních cest je v zimě spojena s provozováním zimních sportů jako je např. lyžování a snowboarding. Pokud se jedná o tyto aktivity provozované na vyznačených sjezdovkách, lze si u ČSOB Pojišťovny sjednat pojištění léčebných výloh za standardní cenu, tzn. bez příplatku za provozování zimních sportů" doplnil Vít Janouch.