UNIQA obohatila na prahu letní sezóny své cestovní pojištění

19.5.2010
Uniqa

S ohledem na aktuální vývoj a na měnící se preference klientů cestujících do zahraničí optimalizovala UNIQA své cestovní pojištění. Především garantuje v případě zásahu vyšší moci (například přerušení leteckého provozu) automatické a bezplatné prodloužení cestovního pojištění až do skutečného návratu domů. Základní cestovní pojištění kryje od letošní sezóny rovněž tzv. adrenalinové plážové aktivity, které si klient na místě zakoupí pro zpestření dovolené a které byly doposud zahrnovány jen do připojištění tzv. nebezpečných sportů.

Jako každoročně provedla UNIQA pojišťovna na jaře analýzu všeobecné situace v oblasti cestování a nových trendů v cestovním pojištění. Tento rozbor vyústil do dvou zásadních obohacení nabídky, která s okamžitou účinností platí po celou letní sezónu 2010 (až do 31.10.2010):

Automatické a bezplatné prodloužení cestovního pojištění pro zpožděný návrat

UNIQA pojišťovna vnímá citlivě komplikovanou situaci v mezinárodním cestovním ruchu, která nastala v úvodu turistické sezóny v souvislosti s aktivitou islandské sopky. Zevšeobecnila podobné možné situace, jež mohou překazit plány turistů. Proto pro letní sezónu 2010 garantuje pro případ, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelní pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, automatické bezplatné prodloužení cestovního pojištění na dobu nezbytně nutnou k návratu do ČR, a to ve stejném rozsahu, ve kterém bylo původně sjednáno.

Klient nemusí UNIQA pojišťovnu při vzniku takové situace kontaktovat. Pouze v případě, že v neplánovaném prodlouženém pobytu v zahraničí dojde ke škodní události, vyrozumí telefonicky asistenční službu, která se o něj postará.

Adrenalinové aktivity na pláži automaticky kryty v cestovním pojištění

UNIQA pojišťovna chce usnadnit život aktivním klientům, kteří si chtějí krátkodobě a hlavně neplánovaně užít adrenalinu přímo na pláži při své letní dovolené. Takových v posledních letech velmi přibylo. Proto pro letní sezónu 2010 garantuje zahrnutí plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.), do základního pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb. Pojištěný si tedy nemusí pro tyto krátkodobé aktivity sjednávat připojištění nebezpečných sportů.