Generali Česká pojišťovna: Vylepšení dohledání a sledování stavu pojistné události

Povinné ručení Generali Česká pojišťovna

Od 10. 10. 2023 bylo spuštěno vylepšené dohledání pojistných událostí pro klienty. Veškeré informace jsou k dispozici na jednom místě a není nutné nic dalšího dohledáva včetně kontaktu na likvidátora.

Jak tato novinka funguje?

  1. identifikace klienta,
  2. zobrazí se náhled na vyhledávanou škodu,
  3. zobrazí se druh, stav (včetně podpřípadů), vyžádané dokumenty,
  4. objeví se možnost přidat další dokumenty,
  5. k dispozici je kontakt na likvidátora.

Sazby asistenční služby Generali Česká pojišťovna byly v důsledku rostoucích nákladů na asistenční zásahy upraveny. Při dokoupení vyšší asistence k pojistnému produktu bude z její ceny odečtena cena za nižší asistenci, kterou již v sobě produkt obsahuje.