Allianz: dům ve výstavbě pojistíme s 50% slevou

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna řeší ročně stovky případů krádeží z rozestavěných nebo rekonstruovaných staveb. Co se krade nejčastěji? Kotle, sanita, osazená okna, topení nebo elektrické kabely. Cenu pojištění zjistíte snadno zde.

Pojištěním rozestavěné budovy v rámci pojištění nemovitosti chrání majitel samotnou stavbu, stavební materiál a také stavební mechanismy nebo nářadí. Stavba je pojištěna proti živelním škodám ve všech variantách pojištění nemovitosti (nižší, střední, vyšší), proti povodni a záplavy pouze ve střední a vyšší variantě. Pojištění proti krádeži vloupáním a loupeží stavebních součástí, materiálu, mechanismů a nářadí je zahrnuto v nejvyšší variantě s limitem plnění 150.000 Kč.