Allianz novinky v pojištění domu a bytu

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna vydává nové pojistné podmínky v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Cena pojištění nemovitosti (nově pojištění staveb) zůstává beze změny.

Změny v pojištění staveb (nemovitosti) Allianz

1) Nové pojistné podmínky

Od 1.1.2014 jsou v platnosti nové Pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů PPMO 01012014 (pro trvale obývané objekty) a PPMO-R 01012014 (pro rekreačně obývané objekty). Těmito pojistnými podmínkami se řídí všechny smlouvy na pojištění staveb (nemovitosti) sjednané od 1.1.2014.Pojistné podmínky nově v úvodu obsahují Předsmluvní informace k pojistné smlouvě, které shrnují nejdůležitější informace o Allianz pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách občanského pojištění majetku a odpovědnosti. Sazby v pojištění domácnosti Allianz zůstávají beze změny.

2) změny v pojištění nemovitosti

  • nová terminologie: nově se pro pojištění nemovitosti používá název „pojištění staveb“
  • pojistné nebezpečí „tíha sněhu“: nově zavedena čekací doba 10 dní, tzn. pojištění se nevztahuje na škody způsobené tíhou sněhu v období 10 dnů počátku pojištění
  • změna názvu pojistného nebezpečí „poškození fasády zvířaty a hmyzem“ (dříve „poškození fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci“)