Allianz:lepší asistence u pojištění stavby

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna nyvušuje u asistenčních služeb v pojištění staveb a v pojištění nemovitosti počet zásahů a výše limitu na 4 zásahy za rok, s limitem na zásah max. 5 000 Kč (limit zahrnuje náklady na práci, nezbytný materiál, náhradní díly v hodnotě max. 700 Kč a dopravu opravce). Rozsah asistenčních služeb zůstává beze změny, tj. vztahuje se na havarijní situace, deratizace/desinsekce, poruchu domácích spotřebičů.