ČSOB pojišťuje první podle nového Obč. zákoníku

ČSOB pojišťovna

ČSOB pojišťovna začala v předstihu od 1.12.2013 jako první uplatňovat podmínky nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v pojištění domácnosti.

Změny v pojištění domácnosti

1) Nové pojistné podmínky

Od 1.12.2013 jsou v platnosti nové Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 (VPP PMO 2014). Těmito pojistnými podmínkami se řídí všechny smlouvy na pojištění domácnosti sjednané od 1.12.2013. Pojistné podmínky nově v úvodu obsahují obecné informace, které shrnují nejdůležitější informace o ČSOB pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách pojištění majetku a pojištění odpovědnosti v rámci produktu DOMOV 2014.

2) nové pojmy v pojištění majetku

 • Pojištění staveb (nově) = pojištění nemovitosti (dříve)
 • Budova (nově) = nemovitost (dříve)
 • Pojištěný majetek (nově) = pojištěná věc (dříve)
 • Pojištění odpovědnosti za újmu (nově) = pojištění odpovědnosti za škodu (dříve)
 • Odpovědnost (nově) = odpovědnost za škodu (dříve)
 • Újma způsobená na zdraví nebo usmrcením (nově) = škoda na zdraví nebo usmrcením (dříve)
 • Kalkulace k pojištění majetku (nově) = nabídka pojištění (dříve)
 • Nemajetková újma (nově) způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy.

3) nové dokumenty

Na základě nových povinností pojišťovny vyplývajících z občanského zákoníku jsou při sjednání pojištění přikládány k pojistné smlouvě vedle pojistných podmínek dva nové dokumenty: - Zkrácený záznam z jednání (slouží pro zaznamenání požadavků zájemce o pojištění pro splnění informační povinnosti pojistitele dle ustanovení § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) - Pojistka (slouží jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)

4) nové sazby

Sazby v pojištění domácnosti ČSOB zůstávají beze změny. Došlo k úpravám sazeb v připojištění odpovědnosti za újmu (dříve pojištění odpovědnosti za škodu) pro jednotlivé varianty limitu plnění (újma na zdraví / újma na věci / následná finanční újma / nemajetková újma):

 • limit plnění (1 mil Kč / 500 tis Kč / 250 tis Kč / 30 tis Kč): 420 Kč ročně (dříve 360 Kč)
 • limit plnění (2 mil Kč / 1 mil Kč / 500 tis Kč / 50 tis Kč): 610 Kč ročně (dříve 520 Kč)
 • limit plnění (4 mil Kč / 2 mil Kč / 750 tis Kč / 100 tis Kč): 770 Kč ročně (dříve 660 Kč)
 • limit plnění (6 mil Kč / 3 mil Kč / 1 mil Kč / 150 tis Kč): 940 Kč ročně (dříve 800 Kč)