Pojištění domácnosti ČSOB Pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění domácnosti ČSOB pojišťovna

Pojištění domácnosti ČSOB je variabilní produkt s přiměřeným krytím v základním rozsahu s možností rozšíření o vybraná připojištění.

Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Víte, že pojištění domácnosti ČSOB získáte u nás se slevou až 18%?

18%

Pojištění domácnosti ČSOB získáte se slevou 18% pouze na www.srovnavac.cz.

Porovnejte svou smlouvu pojištění domácnosti s ostatními. Uvidíte, že ušetříte!

Pojištění domácnosti kryje Základní varianta
Požár obsahuje zdarma
Krupobití obsahuje zdarma
Vichřice obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma
Vodovodní škody obsahuje zdarma
Mráz na vodovodním a topném systému obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma
Sesuv půdy, skal, ledu nebo sněhu obsahuje zdarma
Tíha sněhu a námrazy obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů obsahuje zdarma
Kouř obsahuje zdarma
Nadzvuková vlna obsahuje zdarma
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin obsahuje zdarma
Poškození nebo zničení elektromotorů přepětím a zkratem obsahuje zdarma
Odcizení věcí krádeží a vandalismus Lze připojistit
Povodeň a záplava Lze připojistit

Co Vám pojistí ČSOB pojišťovna v rámci pojištění domácnosti?

S pojištěním domácnosti ČSOB si můžete pojistit zařízení bytu, jeho stavební součásti, vybavení domácnosti, kola nebo jednotlivě specifikované věci (cennosti, věci umělecké a historické hodnoty atd.) pro případ poškození nebo zničení. Pro širší krytí včetně odcizení nabízí ČSOB připojištění odcizení věcí krádeží a vandalismu.

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor jako balkon, lodžie, komora. Pojištění zahrnuje i věci umístěné ve společných prostorách domu - chodby, schodiště, sušárny, kočárkárny, sklep a garáž. V případě rodinného domu jsou pojištěny i věci uložené v přidružených stavbách na pozemku (kolna, sklad nářadí apod.)

TIP

tip pro Vás Pojištění domácnosti ČSOB umožňuje pojistit Vaše jízdní kolo proti odcizení při Vašich cestách kdekoliv na území ČR do limitu 10 000 Kč!

TIP

tip pro Vás Máte-li garáž na jiné adrese než se nachází Vaše domácnost, stačí uvést adresu garáže do smlouvy a věci v ní uložené budou automaticky bez navýšení splátky pojištěny do výše 20 % sjednané pojistné částky!

Asistenční služby ČSOB pojištění domácnosti

Služba ČSOB pojišťovna ASSISTANCE je zdarma v rámci pojištění domácnosti ČSOB pojišťovny.

K dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce pro případ zabouchnutí dveří, havárie, poruchy či jiné naléhavé situace ve Vaší domácnosti.

Rozsah služby ČSOB Pojišťovna ASSISTANCE
Zprostředkování služeb odborníka
(elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář, zámečník)
zdarma
Příjezd a odjezd odborníka na místo události zdarma
Práce odborníka spojené s odstraňováním poruchy zdarma 60 min. práce
Úhrada nákladů na jednu asistovanou událost max. 1 800 Kč

Asistenční služby jsou poskytovány do limitu 1 800 Kč za rok.

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku.

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 300.000 Kč Bezpečnostní zámek
nebo
2 bezpečnostní visací zámky
Bezpečnostní zámek
nebo
2 bezpečnostní visací zámky
do 800 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém + bezpečnostní zámek
nebo
Tříbodový rozvorový zámek
Bezpečnostní uzamykací systém + bezpečnostní zámek
nebo
Tříbodový rozvorový zámek
do 1 200 000 Kč Bezpečnostní uzamykací systém + bezpečnostní zámek + zabezpečení skel + EZS/PCO
nebo
Pětibodový rozvorový zámek + zabezpečení skel + EZS/PCO
Bezpečnostní uzamykací systém + bezpečnostní zámek
nebo
Pětibodový rozvorový zámek
nad 1 250 000 Kč Různé kombinace zabezpečení dveří, oken, EZS a napojení na PCO Různé kombinace zabezpečení dveří, oken, EZS a napojení na PCO

Spoluúčast – volitelné varianty u pojištění domácnosti

Spoluúčast Sleva
varianta 1 500 Kč 0 %
varianta 2 1 000 Kč 5 %
varianta 3 5 000 Kč 15 %
varianta 4 10 000 Kč 20 %

Bonus za bezeškodný průběh

Za každý rok bez škody poskytne ČSOB pojišťovna slevu 5% z ceny pojištění, nejvýše 20%. Bonus lze získat rovněž při přechodu od jiné pojišťovny, podmínkou je doložit bezeškodný průběh.

Bezeškodný průběh 0-11
měsíců
12-23
měsíců
24-35
měsíců
36-47
měsíců
48 a více
měsíců
Sleva 0% 5% 10% 15% 20%

Splátky

Sleva 3 % v případě roční splátky. Pokud zvolíte pololetní nebo čtvrtletní splátky, v obou případech platíte bez navýšení

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 20% za bezeškodný průběh pojištění

Sleva až 20% za spoluúčast

Sleva 3% při roční platbě

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti ČSOB pojišťovny

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě ČSOB

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

Pojištění odpovědnosti za škodu - limity plnění
Limity plnění Škoda na zdraví Škoda na věci Škoda finanční
varianta 1 1 000 000 Kč 500 000 Kč 250 000 Kč
varianta 2 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč
varianta 3 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 750 000 Kč
varianta 4 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, děti do 25 let po dobu přípravy na budoucí povolání).Toto pojištění Vás chrání na území České republiky, při přechodném pobytu také v kterémkoliv evropském státě (hledisko geografické). Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.